menutop
Dream Beauty Pro logo
Dream Beauty Pro logo
Dream Beauty Pro 電話 21778688
Dream Beauty Pro Facebook Dream Beauty Pro IG Dream Beauty Pro WB Dream Beauty Pro Youtube Dream Beauty Pro Email
Dream Beauty Pro Tel
電話: (852) 21778688
Dream Beauty Pro Whatsapp
Whatsapp: (852) 66223738

Dream Beauty Pro 網上招聘

如果您想加入我們,請即聯絡我們!(hr@dreambeautypro.com)

如你有一顆熱誠和愛護客人的心,以及充滿正能量請立即登記面試!

*申請人資料絶對保密,只作招聘用途


即時對話
即時對話
即時對話
即時對話
置頂